• 018 526 708 Kontakt telefon
  • 08.00-16.00h Radno vreme
  • Kontakt

Bicikli, ErgometriBicikli, Ergometri


(proizvođač ERGOLINE, Nemačka)

Povoljni ergometri za test opterećenja i rehabilitaciju kardiovaskularnih pacijenata. Mogućnost programiranja vežbi i testova od strane korisnika. Univerzalni interfejsi (digitalni, daljinski start) za komunikaciju sa svim komercijalno dostupnim EKG-ima za snimanje i PC EKG-ima, je ono što odvaja ove ergometre od konkurencije. Mogućnost podešavanja visine rukohvata kao i podešavanja visine sedišta pomoću elektromotora (dok je pacijent na sedištu), što je izuzetna pogodnost za starije pacijente. Posebno dizajnirani pedijatrijski modeli sa dodatnim podešavanjima za decu.