• 018 526 708 Kontakt telefon
  • 08.00-16.00h Radno vreme
  • Kontakt

RADNA TERAPIJA / OPREMA ZA KINEZI SALERADNA TERAPIJA / OPREMA ZA KINEZI SALE
Radna terapija/Oprema za kinezi sale

(proizvođač Fysiomed, Belgija)