• 018 526 708 Kontakt telefon
  • 08.00-16.00h Radno vreme
  • Kontakt

TelemetrijaTelemetrija


(proizvođač COMEN, Kina)

Telemetrijski monitor koji sa PC-ijem ili specijalizovanim kardiološkim monitorom čini telemetrijsku stanicu, preko koje se može pratiti 3/7/12 kanala EKG-a kao i SpO2. Ukoliko se povezivanje telemetrijskog monitora vrši preko PC-ija, uz odgovarajući software se može vršiti praćenje u realnom vremenu do 128 kreveta ili pacijenata istovremeno. Telemetrijski monitor poseduje autoidentifikaciju priključenog kabla, kao i analize 13 vrsta aritmije sa analizom ST segmenta. Prenos podataka se vrši preko WI-FI-a, tako da nema dodatnih kablova koji bi ometali rad medicinskog osoblja.