• 018 526 708 Kontakt telefon
  • 08.00-16.00h Radno vreme
  • Kontakt

Ultrazvučni aparat za osteodenzitometrijuUltrazvučni aparat za osteodenzitometriju


Ultrazvučni aparat za osteodenzitometriju Sonost 3000

– omogućuje brzo i lako merenje gustine minerala u kostima na „calceneus“ (kost pete);
– Meri SOS (brzinu zvuka) and BUA (slabljenje prenosa) i tako izračunava BQI (Bone Quality Index – Koeficijent kvaliteta kostiju);
– Automatsko podešavanje podloge sa gelom za optimalnu poziciju stopala;
– Velika preciznost;
– Velika brzina merenja (15 sec.);
– Integrisan softver;
– Pedijatrijska uloga;
– Ekran osetljiv na dodir sa ugrađenim štampačem;
– USB veza za zaseban štampač (za DIN A4 štampu);
– VGA izlaz (video);
– PACS kompatibilnost i mogućnost povezivanja.
Proizvođač je Medical Econet iz Nemačke.